MR

Leden en taakverdeling

 
In de MR zijn alle geledingen vertegenwoordigd die bij de school betrokken zijn.
In de Wet "Medezeggenschap op scholen" wordt als doelstelling van de MR genoemd: de bevordering van de openheid en de democratie in de scholen.
De MR is bevoegd te beraadslagen over alle zaken die de school betreffen en daarover gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.
De rechten, taken en bevoegdheden van de MR worden beschreven in het reglement dat bij de administratie ter inzage ligt.
De contactpersoon is de dhr. M.P.J.M. Adriaansen.
 
De samenstelling van de raad is als volgt:
 
Subgeleding ouders:
Mevr. D. Dawson-van der Graaf
Kastelijnsweg 9, 4695 RA Sint-Maartensdijk, Tel. 06 - 55851336
 
Mevr. A. van Dienst
Philip van Dorpstraat 11, 4698 RV, Oud-Vossemeer. Tel. 0166 - 672649
 
E. van den Elshout (voorzitter)
Noordzijde Zoom 26, 4613 AB Bergen op Zoom, Tel. 0164 - 248928
 
Vacature
 
Subgeleding leerlingen:
Tristan Alsemgeest
Nikita Gillesen
Sven Joziasse
Zoë van Moort
Lisanne Vriens
 
Subgeleding personeel:

dhr. M.P.J.M. Adriaansen

dhr.J. Boterman 
dhr. B. Bruins
dhr. F.C.M. Hagenaars

dhr. D.J. Leening
dhr. G. Matthijssen
dhr. J. Quist
dhr. T. Schetters
mw. M. Smet
dhr. L. Smits

 
Adviseur:
Drs. L.C.M. de Rond MA
 
 
Contact
De drie geledingen van de MR zijn te contacteren via e-mail.
Personeel: pmr@rsgrijks.nl