,

Sportklas

 
Op ‘t Rijks hebben we leerlingen die naast het leren ook het sporten belangrijk vinden. Een sportklasleerling krijgt 2 uur extra LO per week. Deze twee uur lichamelijke opvoeding vinden buitenschools plaats evenals de sportactiviteiten voor de sportklassen. Aan het einde van het schooljaar wordt voor alle sportklassen een sportkamp georganiseerd.
 
Voor wie is de sportklas?
De sportklaslessen op ‘t Rijks zijn bedoeld voor alle leerlingen die gek zijn op sport, een gemiddelde bewegingsvaardigheid en goede sportieve instelling hebben. We stellen hoge eisen aan je. Als je in de sportklas zit, dien je niet alleen op sportief gebied te presteren, maar ook op schoolgebied. 
Je wordt aangesproken op je schoolprestaties wanneer deze beneden de maat zijn door onvoldoende inzet. Daarnaast heb je een voorbeeldfunctie. Dat wil zeggen dat je motivatie en inzet, maar ook gedrag belangrijke pijlers zijn die bepalen of je in een sportklas mag zitten. 
 
Hoe kom je in de sportklas?
Iedere leerling van groep 8 van de basisschool kan zich aanmelden. Natuurlijk moet je wel over een gemiddelde bewegingsvaardigheid, een sportieve instelling en een goede motivatie beschikken. Na de inschrijving voor de sportklas van ‘t Rijks word je uitgenodigd voor een sporttest. Deze sporttest zal in april plaatsvinden en kan door de school gebruikt worden als selectiecriterium. De kosten voor de sportklas bedraagt € 160,- per jaar, inclusief de sportkampen, clinics en excursies.
 
Meer informatie
Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met dhr. Goossens of dhr. de Hoog, de coördinatoren van de sportklas. Zij zijn te bereiken op school, tel: 0164-242150.
 
Downloads
Een folder van de sportklas is te vinden bij de downloads.