Topsport Talentschool

Wat betekent LOOT? 
LOOT staat voor Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport. Er zijn momenteel een 30-tal Topsport Talentscholen (LOOT-scholen) in Nederland. Deze scholen mogen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap speciale faciliteiten geven aan leerlingen die talentvol zijn in sport, zodat zij hunstudie en sport op een goede manier met elkaar kunnen combineren. Andere scholen mogen dit niet.
 
Voor wie is LOOT?
Wil je voor LOOT-faciliteiten in aanmerking komen dan dien je een status te hebben. Jouw sportbond bepaalt in samenspraak met het NOC/NSF wie er in jouw sport als talent wordt bestempeld. Deze talenten staan in een grote landelijke database. Als je als Belofte, Nationaal Talent of Internationaal Talent wordt gekwalificeerd dan krijg je op RSG ’t Rijks een Topsport Talentstatus met de daarbij behorende faciliteiten. Indien dit het geval is, ben je daarvan meestal al op de hoogte. Kom je niet in aanmerking voor een echte status, dan kan je wellicht in aanmerking komen voor een Regio Talent kwalificatie. Denk jij hiervoor in aanmerking te komen dan kan je dit laten toetsen op RSG ’t Rijks. Dit is een niveau lager en houdt in dat je op RSG ’t Rijks een aspirant LOOT-begeleiding kan krijgen. Hier kunnen we minder faciliteiten bieden maar komen we leerlingen wel tegemoet in hun sport in combinatie met school. Voor dit programma wordt ook een bijdrage gevraagd.
 
Welke faciliteiten krijgt een LOOT-leerling?
Er zijn verschillende mogelijkheden. Eén hiervan is vrijstelling van bepaalde uren zodat je dan je huiswerk kunt maken of kunt gaan trainen onder schooltijd. Een andere mogelijkheid is een aangepast rooster om uitgevallen uren, indien nodig weer in te halen. Ook vrijaf voor deelname aan wedstrijden, toernooien en trainingsstages hoort onder voorwaarden tot de mogelijkheden. Het kan zelfs zover gaan dat je vrijstelling van eindexamenvakken krijgt en de mogelijkheid om dit eindexamen te spreiden over twee jaar. Bij problemen zijn er steunlessen voor je en ook de ondersteuning door een LOOT-begeleider hoort er standaard bij. Verder is er een aparte studieruimte met toezicht.
 
Wil je meer inforrmatie over Topsport Talentschool 't Rijks?
Meld je dan aan bij dhr. Fokke. Hij is te bereiken op school, tel.: 0164-242150.
 
Downloads
Een folder over Topsport Talentschool 't Rijks is te vinden bij de downloads.