,

Voetbalklas meisjes

Studeren en topsport op ’t Rijks
Wil je goed kunnen studeren voor je latere carrière en ook op hoog niveau voetbal kunnen beoefenen? Op ’t Rijks is dat mogelijk! Wij bieden een opleiding MAVO-, HAVO- of VWO-niveau en extra Voetbaltrainingen voor meisjes onder schooltijd. Momenteel is er op onze school een Voetbalklas voor meisjes. Deze klas zijn wij gestart om vrouwelijke voetbaltalenten de kans te geven zich te ontwikkelen, zodat zij zich bij het allerhoogste niveau, als Topsport Talent, kunnen aansluiten. 
Alle Voetbaltrainingen zijn aanvullend op de gewone trainingen die een leerling al bij de Voetbalvereniging of voetbalbond volgt. Per week zijn er minimaal twee blokken van twee lesuren Voetbaltraining onder schooltijd. Deze trainingen worden gegeven door bonds-gekwalificeerde voetbaltrainers. Op deze manier willen we de ontwikkeling van onze talentvolle voetbalsters zoveel mogelijk stimuleren. Tijdens wedstrijden tegen andere scholen en bij je voetbalvereniging kun je laten zien wat je geleerd hebt. Wil jij jezelf verder ontwikkelen en heb je talent, dan kun je geplaats worden in de voetbalklas voor meisjes.
 
Voorwaarden tot toelating
We verwachten dat je lid bent van een voetbalvereniging. Wij hebben geen voorkeur voor een bepaalde vereniging, maar je moet wel talent hebben. Toelating tot de voetbalklas voor meisjes gebeurt via selectie. Deze selectie wordt gedaan door de voetbalbond of door de gekwalificeerde voetbaltrainers. Er wordt gekeken of iemand voldoende niveau en potentie heeft om deze trainingen te volgen. 
Voor deelname aan de voetbalklas voor meisjes wordt een eigen bijdrage van € 160,- per jaar gevraagd.
 
Ben je geïnteresseerd in de voetbalklas meisjes?
Meld je dan aan bij dhr. Fokke. Hij is te bereiken op school, tel: 0164-242150
Het inschrijfformulier is te vinden bij de downloads
 
Folder
De folder van de voetbalklas meisjes is te vinden bij de downloads