Vooropleiding muziek

De vooropleiding voor het conservatorium met een meer gespecialiseerd programma voor muziek is bedoeld voor leerlingen die zich op dit gebied verder kunnen en willen ontwikkelen. In de vooropleiding wordt minimaal 7 uur per week aan muziek besteed. ’t Rijks biedt zo de mogelijkheid om jouw schoolloopbaan en jouw artistieke vorming te combineren. Als je deelneemt aan het programma word je in je artistieke en muzikale ontwikkeling begeleid door docenten van diverse conservatoria, zoals het Fontys Conservatorium Tilburg en het AP Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Ook wordt regelmatig een werkbezoek gebracht aan het conservatorium. De vooropleiding van ’t Rijks biedt je de mogelijkheid om je schooldiploma te behalen en tegelijkertijd word je als musicus naar het niveau gebracht dat noodzakelijk is om toegelaten te kunnen worden op een vervolgopleiding.

 
Toelating en aanmelding
Je meldt je aan voor de vooropleiding. Je voegt een aanbevelingsbrief toe van een erkend deskundige (bijvoorbeeld je docent van de muziekschool) of je toont aan dat je beschikt over een bijzonder talent. Daarna volgt een auditie door de aannamecommissie.
 
Meer informatie
Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met mevr. P. van Loon, de coördinator van de vooropleiding. Zij is te bereiken op school, tel: 0164-242150.
 
Downloads
Een folder van de vooropleiding is te vinden bij de downloads.