Activiteiten

CultuurRijk(s)

Workshops atelier en podium

Op ’t Rijks krijgen reguliere leerlingen in de onderbouw de vakken tekenen en muziek; cultuurklasleerlingen verbreden hun pakket met beeldende lessen (tekenen, ruimtelijk werk en fotografie ) en podiumlessen (dans, drama en muziek). Leerlingen in de vooropleiding Kunsten kiezen voor één discipline en verdiepen zich.

Aan het einde van het jaar is er voor al die onderbouwleerlingen een dag in het teken van Kunst en Cultuur, CultuurRijk(s): Een dag gevuld met workshops en voorstellingen op verschillende locaties.

De workshops die we op die dag aanbieden zijn verdeeld in:

 • De podiumactiviteiten (dans, drama en muziek): “dingen DOEN”

 • De atelier-activiteiten (beeldende vorming, techniek en media): “dingen MAKEN”.

De workshops worden gegeven door eigen docenten, maar ook door mensen vanuit het vak die bij ons een workshop komen geven. Elke leerling bezoekt daarnaast tijdens CultuurRijk(s) twee van de aangeboden vier voorstellingen die plaatsvinden in onze theaterzaal, Gebouw T en Den Enghel en/of De Maagd.

Excursies

Wij brengen onze leerlingen in contact met de ‘buitenwereld’ door verschillende projecten en activiteiten. Het is voor ons van groot belang dat ons onderwijs zich niet beperkt tot het leren binnen vier schoolmuren en het leren uit boeken. Leren is voor een belangrijk deel ook ervaringsleren: het aan de slag gaan met het geleerde middels onderzoek in verschillende contexten. Daarom worden er bij ons op school verschillende excursies georganiseerd.

In alle klassen kunnen in het kader van internationalisering meerdaagse reizen aangeboden worden naar het buitenland. Vaak gaat het hierbij om uitwisseling van leerlingen. In de tto-afdeling en in de 4e en 5e klas bieden sommige vakken ook de gelegenheid deel te nemen aan meerdaagse excursies.

Internationalisering

Waarom internationalisering?

Onze wereld wordt steeds kleiner. De kans dat een collega uit het buitenland komt en de mogelijkheden om zelf in het buitenland te gaan werken steeds groter. Wij willen onze leerlingen hier graag op voorbereiden, vandaar dat we veel aan internationalisering doen. Dit is heel uitgebreid en kan variëren van een buitenlandse student in de les tot een internationaal project met een werkbezoek aan een school in het buitenland. Zo maken ze kennis met andere culturen, verbreden hun horizon en groeien ze.

Wat doen we?

We hebben verschillende grote en kleine projecten:

 • Om klein te beginnen, ieder jaar hebben we op school drie à vier buitenlandse uitwisselingsstudenten op school. Deze studenten zijn een jaar in Nederland om onze taal en cultuur te leren kennen en volgen de lessen bij ons op school. Ze komen bijvoorbeeld uit Zwitserland, Turkije, Italië en Letland.

 • Uitwisselingen met scholen in Ierland (tto vwo), Duitsland (tto havo), Rome en India. Deze laatste is voortgekomen uit een e-mailproject vanuit EUMIND (Europe meets India) met een school in Mumbai. Zie ook www.eumind.com

 • Erasmus+ projecten. Dit zijn meerjarige projecten waarin we samen met scholen uit het buitenland aan een bepaald thema werken. Leerlingen hierbij werken op de eigen school aan bepaalde opdrachten Twee keer per jaar komen we dan met een aantal leerlingen van ieder school (3 à 4) op één van de scholen samen om de uitkomsten te presenteren, samen te werken aan nieuwe opdrachten en een stukje van dorp/stad /land te zien. Deze projecten zijn gesubsidieerd door de Europese Unie. Momenteel hebben we vier projecten lopen:

  • EAAE; environ-mental awareness across Europe In dit project proberen we mensen bewust te maken van de invloed van hun acties op het milieu.

  • ARCH; the architecture of society. www.erasmusarchproject.com

  • Media 4 Democracy (M4D)

  • Young Europeans Speak Up! (YES-U!)

Leerlingenvereniging

Leuke activiteiten buiten de les

LLV is de leerlingenvereniging van ‘t Rijks. Deze vereniging wordt gevormd door alle leerlingen van ‘t Rijks. Het bestuur bestaat uit 8 tot 10 leerlingen die ieder jaar kunnen worden gekozen tijdens een speciale bestuursverkiezing. Zij worden bijgestaan door twee docenten, namelijk dhr. Aarts en dhr. van Dijk. De LLV is o.a. verantwoordelijk voor het organiseren van de feesten.

Zonder de LLV waren er niet zoveel leuke feesten en evenementen op school, maar de LLV kan alleen bestaan met een bestuur dat bestaat uit enthousiaste leerlingen.

De leerlingen die worden gekozen om deel te nemen in het bestuur van de leerlingenvereniging helpen mee met het opbouwen en afbreken van alles wat er voor de feesten nodig is zoals bijvoorbeeld het podium, de frisdrankbar en de garderobe. Ook verzinnen zij de thema’s voor de feesten en bepalen zij elk jaar welke artiest zij op één van de feesten willen laten optreden. Al met al is het bestuur best veel tijd kwijt voor, tijdens en na zo’n feest, maar het is zeker de moeite waard! Behalve de feesten zorgt de LLV ook voor een aantal andere evenementen op school. In het verleden zijn er al veel leuke evenementen geweest, zoals onze Sinterklaas/Kerstactiviteiten.

Radio Rijks

‘t Rijks heeft aan de zijkant van de aula in het hoofdgebouw een radiostudio van waaruit leerlingen uitzendingen verzorgen in de aula tijdens de pauzes. Leerlingen die ook graag als dj aan de slag willen gaan bij Radio Rijks kunnen zich opgeven. Daarnaast ondersteunt Radio Rijks ook verschillende evenementen op onze school door daarbij het licht en geluid te verzorgen.

Rijks Music Award

Muzikale variatie en kwaliteit

Elk jaar in November vindt Rijks Music Award plaats in Gebouw-T. Het concert, dat na zorgvuldige audities door onze muziekdocenten is samengesteld, staat bol van de hoogtepunten.

Op deze avond wordt er door de leerlingen van de school in verschillende samenstellingen gestreden om de Rijks Music Award, een prijs die door een vakkundige jury wordt toegekend aan de beste act. Hier vieren variatie en kwaliteit hoogtij: ballads, popsongs en eigen composities en improvisaties. Al menig winnaar van de Rijks Music Award is na zijn/haar middelbare schooltijd het professionele circuit in gegaan en vaak niet zonder succes!

Rijks Quiz

Ieder jaar wordt er op ‘t Rijks een Rijks Quiz gehouden voor de bovenbouwleerlingen en personeel van onze school. Tijdens de quizavond zullen de deelnemende teams met elkaar de strijd aan gaan. De teams bestaan uit vier tot zes personen, waarvan maximaal twee volwassenen. De leerlingen mogen hun eigen team samenstellen, maar er moet minimaal één volwassene in het team zitten. De volwassene mag uiteraard iemand zijn van buiten de school, maar je kunt hierbij ook denken aan iemand die werkzaam is op ‘t Rijks.