Tweetalig lyceum

Op het tweetalig onderwijs krijg je extra lessen in het Engels. Maar tto houdt nog veel meer in.

Voor wie is het tweetalig lyceum?

Op ‘t Rijks verdient en krijgt elke leerling aandacht. De school daagt de leerlingen uit hun talenten maximaal te ontwikkelen. Niet alleen intellectueel maar ook cultureel, creatief en sportief. Zorg voor leerlingen betekent ook het bieden van uitdaging aan begaafde en hoogbegaafde leerlingen. We doen dit onder andere binnen het tweetalig onderwijs.

Wat houdt tweetalig onderwijs in?

Je doet gewoon het klassieke gymnasium/atheneum of havo examen èn het IB examen English A, Language and Literature, maar je krijgt meer dan de helft van je lessen in het Engels aangeboden. Bovendien krijg je extra lessen van je docent Engels. Je krijgt extra les in spreekvaardigheid van een native speaker (iemand die het Engels als moedertaal spreekt). Verder krijg je te maken met Engelstalige projecten over sport, cultuur, techniek en samenleving. Je leert samenwerken in een groep en presenteert groepsopdrachten aan elkaar.

Bij wie zit je in de klas?

Alle leerlingen van jouw klas zijn leerlingen die graag Engels als tweede taal willen leren en enthousiast zijn om aan projecten deel te nemen waarbij je over de grenzen van Nederland kijkt.

Wat doet het tweetalig onderwijs nog meer voor je?

Het verruimt je blik op de samenleving door middel van projecten met scholen over de hele wereld en internationale gastdocenten. Verder vinden er uitwisselingen plaats met scholen uit Groot-Brittannië en andere Europese landen. Bovendien zijn er diverse excursies.

Tweetalig gymnasium en atheneum

Wanneer word je toegelaten?
Tot de tweetalige vwo-klas word je toegelaten als je minimaal een vwo-havo-advies hebt gekregen. Je krijgt een intakegesprek waarin je motivatie en kans op succes voor het volgen van deze opleiding worden beoordeeld.

Waar werk je naar toe?
Naast je ‘gewone’ atheneum- of gymnasiumdiploma werk je toe naar het Certificate English A, Language and Literature higher level, waardoor je bent toegerust om op een (buitenlandse) Engelstalige universiteit je studie te vervolgen.

Tweetalig havo

Wanneer word je toegelaten?
Tot de tweetalige havo-klas word je toegelaten als je minimaal een havo-vmbo-tl advies hebt gekregen. Je krijgt een intakegesprek waarin je motivatie en kans op succes voor het volgen van deze opleiding worden beoordeeld.

Waar werk je naar toe?
Naast je ‘gewone’ havo-diploma werk je toe naar het Certificate English A, Language and Literature standard level, waardoor je bent toegerust om op een (buitenlandse) Engelstalige hbo je studie te vervolgen.

Kosten

Voor deelname aan het tweetalig onderwijs vraagt de school een financiële bijdrage aan ouders. Hierover is meer te lezen in de folder van het tweetalig onderwijs.

Meer informatie

Kijk op www.ikkiestto.nl voor meer informatie over tweetalig onderwijs. Bezoek ook onze Facebook pagina. Voor specifieke vragen kunt je contact opnemen met één van de coördinatoren tweetalig lyceum, mevr. P. Pechler, ppechler@rsgrijks.nl of mevr. A. Arntz, aarntz@rsgrijks.nl.

Downloads

Een folder van het tweetalig onderwijs is te vinden bij de downloads. Onze school heeft het Cambridge Preparation Centre Certificate.