Aanmelden

Schooladvies en toelating

Leerlingen met een schooladvies van tenminste “vmbo-theoretische leerweg” worden toegelaten. Tot de tweetalige brugklas havo worden leerlingen toegelaten met minimaal mavo/havo advies. Tot de tweetalige brugklas vwo en de wetenschapsklas worden leerlingen toegelaten met een schooladvies vanaf havo/vwo. In een toelatingsgesprek wordt nagegaan of de motivatie voldoende is. Dat geldt ook voor de aanvullende studierichtingen (sport, technasium, cultuur etc.).

Bij een aanmelding voor de brugklas is de aanmeldingscommissie betrokken en vindt een dossieranalyse plaats. Indien het door de commissie nodig wordt geacht vindt er een intakegesprek plaats met de ouders en leerling, waarin duidelijk moet worden dat de school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling. De commissie neemt het besluit over aanname en plaatsing.

Passend onderwijs

Met de komst van passend onderwijs is de wettelijke regeling van de leerlinggebonden financiering (rugzakje) veranderd. De begeleiding van de leerlingen die een specifieke onderwijsondersteuningsbehoefte hebben, blijft bestaan binnen ’t Rijks. Over concrete mogelijkheden kunnen ouders informatie inwinnen bij de conrector van de brugklas of de zorgcoördinator.

Meer over toelating tot het voortgezet onderwijs en alle informatie over de overstap daarnaar toe vindt u op de website van het samenwerkingsverband Brabantse Wal.

Aanmelding voor de brugklas

Het is niet meer mogelijk om digitaal aan te melden. Een handmatig in te vullen formulier kunt u hier downloaden.

Om aan te melden voor de brugklas 2024-2025 vult u het digitale aanmeldformulier in. Bij de centrale aanmelding op dinsdag 26 en woensdag 27 maart ligt het uitgeprinte aanmeldformulier dan klaar voor ondertekening. We ontvangen op die avond ook graag (een kopie van) het basisschooladvies en eventuele verklaringen of onderzoeksrapporten (zoals een dyslexieverklaring). Neem ook een geldig identiteitsbewijs mee (we maken geen kopie maar controleren dit ter plekke).

Bericht van toelating

Binnen 6 weken na de Centrale Aanmelding ontvangt u van ons bericht over de definitieve inschrijving.

Kennismakingsmiddag

Na de definitieve inschrijving voor de brugklas wordt uw kind uitgenodigd voor de kennismakingsdag op woensdag 19 juni 2024 om kennis te maken met de mentor. U krijgt daar later bericht over.

Aanmelding voor overige klassen

De aanmelding voor klas 2 of hoger gaat via het decanaat. Bij de downloads vindt u het aanmeldformulier voor zij-instromers. De aanmelding wordt beoordeeld door de decaan en de afdelingsleiding, de leerling en zijn/haar ouders worden ook uitgenodigd voor een gesprek op school. U ontvangt vervolgens schriftelijk bevestiging of uw zoon/dochter op 't Rijks geplaatst kan worden.