Lessen en roosters

Maandag t/m vrijdag

1e uur            08.30 – 08.55 uur  (mentorband)
2e uur            09.00 – 09.50 uur
3e uur            09.50 – 10.40 uur
kleine pauze
4e uur           10.55 – 11.45 uur
5e uur           11.45 – 12.35 uur
middagpauze
6e uur           13.00 – 13.50 uur
7e uur           13.50 – 14.40 uur
8e uur           14.40 – 15.30 uur
9e uur           15.30 – 16.15 uur

Uiteraard zijn niet alle leerlingen elke dag gedurende deze uren op school. Elke klas heeft zijn eigen lesrooster.
Ook buiten deze lestijden zijn er activiteiten voor school mogelijk.

In enkele gevallen (zoals bij rapportvergaderingen), wordt op een dag gewerkt met een 40-minutenrooster. De lestijden zijn dan als volgt.

40-minutenrooster

Mentorband vervalt
2e uur             08.30 – 09.10 uur
3e uur             09.10 – 09.50 uur
4e uur             09.50 – 10.30 uur
5e uur             10.30 – 11.10 uur
pauze
6e uur             11.30 – 12.10 uur
7e uur             12.10 – 12.50 uur
8e uur             12.50 – 13.30 uur
9e uur             13.30 – 14.10 uurLesurentabel

De lesurentabellen van de verschillende leerjaren vindt u hieronder.

Lesurentabel brugklas
Lesurentabel klas 2
Lesurentabel klas  3 h/v
Lesurentabel bovenbouw

Lesuitval

De school probeert zoveel mogelijk te voorkomen, dat leerlingen ten gevolge van afwezigheid van docenten tussenuren hebben, met name in de brugklassen en tweede klassen. Wordt de klas opgevangen door een andere docent, dan kan deze besluiten de leerlingen aan de slag te laten gaan met hun huiswerk of het voorbereiden van toetsen. Daarnaast heeft de docent in kwestie de mogelijkheid om taal- of rekenles te geven in dit uur. Deze regeling geldt voor de eerste en tweede klassen.