Voorzieningen

Overblijfruimtes

‘t Rijks heeft drie overblijfruimtes die open zijn van 8.00 uur tot een kwartier na het laatste lesuur. Alleen in deze ruimtes is het toegestaan te eten en te drinken.

Het overblijf in het Kunst- en Cultuurgebouw is alleen in gebruik voor onze brugklassers. Zo kunnen zij gemakkelijker wennen aan hun nieuwe school. Kleinschalig en vertrouwd.

Lokaal 13

Leerlingen die ziek worden gedurende de schooldag worden hier opgevangen en eventueel afgemeld. Er wordt indien nodig contact opgenomen met thuis. Ook worden hier leerlingen opgevangen die niet tot de reguliere les worden toegelaten bijvoorbeeld omdat ze uit de les verwijderd zijn. Zij werken dan onder toezicht.

Mediatheek

In de mediatheek zijn voldoende werkplekken en er staan computers om aan opdrachten te werken en er kan huiswerk gemaakt worden. ‘t Rijks is in het bezit van een goede collectie boeken: Nederlandse literatuur, jeugdboeken, Engelse leesboeken voor elk leerjaar en studieboeken. Er is ook een tijdschriftenrek met verschillende weekbladen, kranten en maandbladen.

Openingstijden

De mediatheek is maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur, met uitzondering van de pauzes. Alle leerlingen kunnen met hun schoolpasje tussen 09.00 en 16.00 uur boeken lenen.

Boeken opzoeken

De mediatheek beschikt over een catalogus welke op elke computer te vinden is. Verder is er een samenwerkingsverband tussen ‘t Rijks en de Markiezaatsbibliotheken. Dit betekent dat leerlingen bepaalde boeken ook via internet (www.markiezaatsbibliotheken.nl) kunnen opzoeken en reserveren. Uiteraard is wel een lidmaatschap (gratis tot 16 jaar) bij de Markiezaats bibliotheek nodig.

Boeken lenen

Boeken van de mediatheek zijn ook te leen op vertoon van het leerlingenpasje. Kranten, week- en maandbladen, encyclopedieën en woordenboeken worden niet uitgeleend.

Leeshoek

  • In de mediatheek zijn de volgende bladen te vinden:
    BN – de Stem
    Vrij Nederland
    NRC Handelsblad
    Elsevier

Cultuurgebouw

Atelier, werkruimtes en een theater

Op het schoolterrein staat het Kunst & Cultuurgebouw waarin zich een eigen theater bevindt.
De creatieve vakken hebben hier hun onderdak gevonden op de bovenverdieping. Er zijn daar lokalen voor beeldende kunst, muziek en CKV. Ook hebben de leerlingen de beschikking over een aantal repetitieruimtes om hun muziek te oefenen.

Verder hebben de brugklassers in dit gebouw hun eigen overblijf om pauze te houden.

Sportfaciliteiten

Een terrein met zalen en sportvelden

‘t Rijks heeft vijf sportzalen waarvan er vier op het sportcomplex aan de Rijtuigweg te vinden zijn. De leerlingen maken hiervan vooral gebruik tijdens de wintermaanden.

Velden

Indien het weer het toelaat wordt er tijdens de lessen lichamelijke opvoeding gebruik gemaakt van de sportvelden.

Fitnessruimte

Één van de sportzalen van ‘t Rijks aan de Rijtuigweg heeft ook een fitnessruimte. De bovenbouwleerlingen maken hiervan gebruik onder begeleiding van een docent lichamelijke opvoeding.