Onderwijsaanbod

De indeling van het onderwijs – die hieronder schematisch is weergegeven – is als volgt:


De brugklas

Naast mavo/havo- of havo/vwo-klassen, die zijn samengesteld op basis van het advies van de basisschool, kent ’t Rijks ook een mavo+ brugklas waar op mavoniveau wordt lesgegeven, een tweetalig lyceum waar op havo-, gymnasium- en atheneumniveau wordt lesgegeven alsook een wetenschapsklas op gymnasium- en atheneumniveau.

Mavo+ (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs)

Een – inclusief de brugklas – vierjarige opleiding die gericht is op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een aantal leerlingen stapt hierna over naar de vierde klas havo (doorstroming). Aan de overstap zijn voorwaarden verbonden. Zie hiervoor de regeling overstap mavo-havo. Deze is te verkrijgen bij de decanen. In de bovenbouw kunnen leerlingen een keuze maken uit de profielen zorg/welzijn, economie en techniek. Examen doen in een extra, achtste, vak (= mavo+) vergemakkelijkt de doorstroming.


Havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) + tweetalig havo

Een – inclusief brugklas – vijfjarige opleiding die gericht is op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Leerlingen starten in een mavo/havo- of havo/vwo of in een tweetalige havo-brugklas en vervolgen hun loopbaan in havo 2. Elk jaar vervolgt een aantal leerlingen na de havo zijn/haar studie in de vijfde klas van het atheneum (doorstroming).

 • Tweetalig havo
  Biedt dezelfde mogelijkheden als havo, maar hier wordt in de onderbouw minstens de helft van de vakken in het Engels aangeboden. Leerlingen worden uiteindelijk opgeleid voor het IBcertificaat English Language and Literature A: Standard Level.

Vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) + tweetalig vwo + wetenschapsklas

Deze richting omvat twee schooltypes (samen vwo geheten):

 1. Gymnasium
  Een – inclusief de brugklas – zesjarige opleiding die als doelstelling heeft bij te dragen aan klassieke vorming (klassieke talen en cultuur) en voorbereidt op een studie aan de universiteit.
  De pakket­keuze is dezelfde als bij atheneum, met keuzemogelijkheid van klassieke talen: Latijn en/of Grieks.

 2. Atheneum
  Een eveneens zesjarige opleiding die vooral bedoeld is voor leerlingen die later een studie aan een universiteit willen beginnen en geen klassieke talen willen volgen.

 • Tweetalig vwo
  Biedt dezelfde mogelijkheden als atheneum en gymnasium, maar hier wordt in de onderbouw minstens de helft van de vakken in het Engels aangeboden. Leerlingen worden uiteindelijk opgeleid voor het IB-certificaat English Language and Literature A: Higher Level.

 • Wetenschapsklas
  Biedt dezelfde mogelijkheden als atheneum en gymnasium. Hier worden leerlingen vanaf de brugklas voorbereid op wetenschappelijk onderzoek. Vanaf het tweede leerjaar zijn alle vwo-klassen op ‘t Rijks wetenschapsklassen.