Mensen

Algehele leiding

Dhr. L. de Rond

Rector/bestuurder

Afdeling brugklas

Mevr. M. Kosters

Conrector brugklas / portefeuille leerlingbegeleiding

Mevr. K. Nuijten

Afdelingsassistent

Afdeling mavo

Mevr. D. Reijpert

Conrector mavo / portefeuille bèta challenge

Dhr. L. Smits

Teamleider onderbouw

Dhr. J. van Dijke

Teamleider bovenbouw

Mevr. M. Salm

Teamleider bovenbouw

Afdeling havo

Mevr. R. Hamers

conrector havo / portefeuille kunst & cultuur en technasium

Dhr. T. Kloosterman

Teamleider 1 en 2

Mevr. M Ciggaar

Teamleider 3 en 4

Mevr. M. Wagemakers

Teamleider 4 en 5

Afdeling vwo

Dhr. L. van de Wiel

Conrector vwo / portefeuille tweetalig onderwijs, wetenschapsklas en (top)sport

Dhr. C. Goossens

Teamleider 1 t/m 4

Dhr. C. Pel

Teamleider 4 t/m 6

Afdeling planning, logistiek en huisvesting

Dhr. J. Schetters

Conrector

Dhr. M. Schoonen

Facilitair manager / portefeuille veiligheid

Bestuur

Voorzitter

Dhr. C. van Oorschot

Bergen op Zoom

Mevr. H. van Oorschot-van de Watering
Lid op voordracht van de gemeente Bergen op Zoom

Woensdrecht

Dhr. L. van der Beek
Wethouder Woensdrecht

Steenbergen

Mevr. E. Prent
Wethouder Steenbergen

Tholen

Dhr. P. Hoek
Wethouder Tholen

Namens de oudergeleding en op advies van de personeelsgeleding van de MR

Dhr. A. Du Pont
Mevr. I. Pekelaer
Dhr. F. van den Elshout

Onafhankelijk lid

Mevr. Y. Kammeijer-Luycks

Rector/bestuurder

Dhr. L. de Rond

Bestuurssecretaris

Mevr. L. van Tiggelen

Medezeggenschapsraad

Subgeleding ouders:

Mevr. C. de Bot
Mevr. K. Daane-Plouvier
Mevr. V. Groot-Blom
Mevr. M. Versluijs-de Been

Subgeleding leerlingen:

Jan Borsboom
Saar Raaijmakers
Nina Reubens
Suze Slock
Sofie Sparreboom

Subgeleding personeel:

Dhr. R. Aarts
Mevr. E. van den Bosch
Dhr. B. Bruins
Dhr. M. Haanskorf
Mevr. E. Kruf
Mevr. A. Lebeau
Mevr. M. Salm
Mevr. M. Smet
Dhr. A. van Tilborg
Dhr. T. van der Veer

Adviseur:

Dhr. L. de Rond

Contact

De drie geledingen van de MR zijn te contacteren via e-mail.
Personeel: pmr@rsgrijks.nl
Leerlingen: leerlingenraad@rsgrijks.nl
Ouders: oudermr@rsgrijks.nl

Oudercommissie

Ouders

Toine Klaassen (voorzitter)
Bergen op Zoom

Linda Bergs-Goossens
Bergen op Zoom

Nina Brok
Steenbergen

Mariska ten Cate
Poortvliet

Sanne de Jong
Bergen op Zoom

Joyce Kolkman
Bergen op Zoom

Bianca Snoek
Bergen op Zoom

Adviseurs:

Dhr. L. de Rond
rector

Dhr. G. Perdaems
docent

Leerlingenraad

Adviseur / begeleider

Dhr. J. van den Eerenbeemt
docent