Over de Brugklas

Brugklas

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs “overbruggen” we door de brugklas. Kinderen van dezelfde school of uit dezelfde woonplaats plaatsen wij op ‘t Rijks in kleine groepjes bij elkaar. Dit geldt zeker voor de leerlingen die buiten Bergen op Zoom wonen. Op die manier zie je vanaf het begin al een aantal bekende gezichten.

Toelating

Je wordt toegelaten als je groep acht van de basisschool met goed gevolg hebt doorlopen en als je naar het oordeel van de directeur van de basisschool geschikt bent voor het onderwijs op mavo, havo-, atheneum- of gymnasiumniveau. Natuurlijk moet je ook zin hebben om te komen leren op ‘t Rijks. Je wilt immers hier je diploma gaan halen. Wanneer we daar niet zeker van zijn of wanneer het onderwijskundig rapport van de basisschool er aanleiding toegeeft, kan een toelatingsgesprek onderdeel vormen van de toelatingsprocedure tot de brugklas. In voorkomende gevallen kan het bevoegd gezag besluiten, ondanks test en advies, de leerling tijdelijk in te schrijven en te plaatsen.

Met leerboek, pen, papier en … Chromebook

Soms werkt een ‘ouderwets’ leerboek toch echt het beste. Als je op papier aantekeningen maakt en opschrijft wat je tegenkomt, begrijp en onthoud je dingen veel beter. Je denken wordt er creatiever van en je kunt je beter concentreren. Maar natuurlijk gebruiken we ook computers en laptops, want de toekomst is steeds meer digitaal. Elke leerling heeft een laptop (Chromebook) om informatie te verzamelen en te oefenen met de leerstof. Zo combineren we boeken en Chromebook en hoef je ook niet meer een volle tas met werkboeken mee te sjouwen.

De Chromebooks kunnen aangeschaft worden en in één keer betaald of je kan ze bij ons huren. Ze starten snel op, hebben een goede accu en je hebt geen last van virussen. In de brugklas leer je er mee werken en zal je merken dat onze docenten je daardoor gemakkelijker kunnen begeleiden omdat ze programma’s gebruiken die maatwerk leveren.

Brugklasgebouw

Bijna al je lessen volg je volgend jaar in het brugklasgebouw, jouw eigen ‘school binnen de school’. Dit mooie bouwwerk uit 1884 is volledig vernieuwd en gemoderniseerd. Het is van alle (leer)gemakken voorzien en heeft drie werkpleinen waar je met je klasgenoten in groepjes aan de slag kunt. Er zijn diverse zitjes gemaakt waar je in grotere of kleinere groepen kunt werken. Ook zijn er ruimtes gemaakt tussen de lokalen waar je onder toezicht zelfstandig aan de slag kunt of even rustig een toets inhalen. Je bent hier met brugklassers onder elkaar, zodat je nog sneller aan onze school kunt wennen. Je hebt een eigen kluisjesruimte én een eigen overblijf. Daar vind je je vrienden en vriendinnen van de basisschool in de pauzes weer snel terug.

Overblijven

‘t Rijks heeft drie overblijfruimtes die open zijn van 8.00 uur tot een kwartier na het laatste lesuur. Alleen in deze ruimtes is het toegestaan te eten en te drinken. Het overblijf in het Kunst- en Cultuurgebouw is alleen in gebruik voor onze brugklassers. Zo kun je gemakkelijker wennen aan je nieuwe school. Kleinschalig en vertrouwd.

De start

Afhankelijk van het advies van je basisschool en je eigen keuze word je ingedeeld in een van onze brugklassen. Op de kennismakingsmiddag leer je je klasgenoten en mentor al goed kennen. De meeste lessen volg je met je klas als geheel. Bij sommige vakken, zoals bij de plusprogramma's, heb je ook les met leerlingen uit andere groepen.
Na het eerste rapport hebben we een goed beeld van je schoolprestaties en kan je als de resultaten en de adviezen van de docenten daar aanleiding toe geven vanuit de havo/mavo groep naar de havo/vwo groep geplaatst worden. Andersom doen we in principe niet! In de mavo+ , tto-klassen en de wetenschapsklas kennen we geen verplaatsingsmoment, je volgt daar namelijk al les op het niveau dat bij de klas hoort.

De mentor en studielessen

Elke klas heeft een eigen mentor. Dit is een docent die naast de studielessen ook reguliere lessen aan die klas geeft. Leerlingen zien de mentor dus veel uren in de week. Hij of zij is de centrale persoon voor zijn/haar leerlingen, hun ouders en contactpersoon voor het zorgteam.

De mentor geeft, naast het eigen vak, twee keer in de week studielessen. Daarin bespreken we jouw ontwikkeling, maar ook onderwerpen die de klas als groep raken. Je mentor kan je ook vragen om op een ander moment naar school te komen voor een persoonlijk gesprek. Tijdens de studielessen doe je ook vaardigheden op die voor leren en studeren van belang zijn. Je mentor weet wat je al goed kunt en wat je wat lastiger afgaat en helpt waar dat nodig is. Ook in de tweede en derde klas krijg je nog studielessen.

Toetsen en cijfers

Het toetsrooster staat aan het begin van het schooljaar al vast, zo weet je precies op welk moment er voor een vak een toets is ingepland. Met je mentor leer je je goed voor te bereiden voor de toetsen, je moet namelijk nog 'leren leren' en daar helpen we je bij.

Er zijn drie cijferperiodes in het schooljaar. Aan het einde van een periode heb je een toetsweek, waarbij de reguliere lessen vervallen. Na elke periode krijg je ook een rapport. In de brugklassen mavo/havo en havo/vwo krijg je twee rapporten: voor elk niveau een.

Alle cijfers staan online. Met het ouder- of leerlingaccount kunnen de resultaten worden ingezien.

Meer informatie

Op de pagina met het overzicht van het informatieprogramma kun je vinden wat we voor je georganiseerd hebben om ‘t Rijks beter te leren kennen zodat je een goed beeld hebt van onze school.

Open dag app 't Rijks

Een nieuwe school roept veel vragen op. De open dag app van ‘t Rijks neemt je aan de hand en informeert je met korte informatie, nieuws en leuke cartoons over allerlei onderwerpen.
Klik hier voor de Open dag app

Downloads

Een brochure over de brugklas en ook folders van de verschillende extra studierichtingen zijn te vinden op de downloads pagina.